Cennik_1

Zakres usług Cena orientacyjna
Konsultacje metodologiczne lub statystyczne. 50 zł/h
Kompleksowa analiza statystyczna wyników badań, wykresy, tabele, obliczenia, interpretacja. 100 zł/h
Analiza statystyczna bez interpretacji. 60 zł/h
Interpretacja wyników badań na podstawie dostarczonych raportów. Cena do uzgodnienia
Pomoc przy planowaniu badania, postawienie hipotez do celów badania. 50 zł/h
Stworzenie ankiety do zaplanowanych celów, dobór grupy badanej na podstawie populacji. Cena do uzgodnienia
Sprawdzenie merytoryczne wykonanych analiz i/lub ich poprawa. Cena do uzgodnienia
Pojedyncze analizy, projekty zaliczeniowe. 50 zł/h
Przedstawione ceny są orientacyjne, mogą ulec zmianie w zależności od stopnia skomplikowania analizy, można również negocjować ceny przy dłuższej współpracy.
Zakres korepetycji Cena orientacyjna (60 min)
Szkoła podstawowa, gimnazjum. 70 zł
Szkoła średnia, matura 80 zł
Studia. 100 zł
Korepetycje w języku angielskim lub niemieckim. 120 zł
W przypadku większej ilości godzin jest możliwość negocjacji ceny.

Cena jest zależna od ilości uczestników, min 100 zł/h.

Każde zlecenie jest wyceniane indywidualnie w zależności od złożoności pracy, ilości wykresów, tabel, rysunków itp.