Analizy statystyczne

Nie wiesz jak przeprowadzić badanie i szukasz wskazówek oraz pomocy?
Z pewnością jesteś w dobrym miejscu, ponieważ przeprowadzamy analizy statystyczne od A do Z:

  • Zplanujemy badanie, cele, dobierzemy próbę odpowiednią do planowanego eksperymentu/badania
  • Pomożemy w zbieraniu danych
  • Opracujemy dane i przygotujemy je do dalszej analizy statystycznej
  • Wykonamy analizę statystyczną (przede wszystkim statystyki opisowe, weryfikację hipotez, dobór odpowiednich testów statystycznych, analizy współzależności, analizy jedno i wielowymiarowe, korelacje, modele regresji, analizy skupień itp.)
  • Przygotujemy raport statystyczny z badania lub eksperymentu wraz z graficznym opracowaniem wyników analizy.

Dla kogo:

  • Zmagających się z pisaniem pracy licencjackiej, magisterskiej czy doktorskiej
  • Autorów publikacji naukowych i popularnonaukowych
  • Twórców badań własnych i finansowanych z grantów
  • Podsumowując, dla wszystkich, którzy chcą przeprowadzić swoje badania sprawnie i rzetelnie

Wyślij do nas swoje zapytanie!